Antofylit

Tento kámen podporuje uvolnění ,  snižuje napětí .