druhá čakra

Název: Svadhišthána, sakrální čakra barva oranžová 

Někdy se též hovoří o sexuální čakře . Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru . 

zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra

kurz na otevření čaker zdarma