jóga

Dělá to že obnovuje spojení individuálního Já a universálního Bytím , tohoto spojení dosahuje pomocí meditace a duchovního cvičení . Nejstarší zmínky o józe pocházejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.) jako o asketických praktikách světců. V upanišadách se mluví o způsobech meditace a uctívání, které pochází z let kolem 900 př. n. l. Nejznámější zmínky o józe pocházejí z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l.) .


Karmajóga

Se zabývá činy, jejich příčinami a následky. Každý skutek působí na tělo, mysl a vědomí, a podle úmyslu a etické hodnoty, s níž byl vykonán, pak vypadá i výsledek .

Bhaktijóga

Je cestou oddanosti a lásky k Bohu i celému stvoření - k lidem, stejně jako ke zvířatům a celé přírodě.

Rádžajóga

Je nazývána také královskou cestou jógy nebo osmistupňovou stezkou. Je to cesta sebekázně a zahrnuje mimo jiné i techniky, které jsou nám známy - ásany, pránájámy, meditace a krije.

Džňánajóga

Je filozofická cesta. Studiem, cvičením a praktickými zkušenostmi vede k sebepoznání a k rozlišení mezi skutečností a neskutečností.

Hathajóga

Znamená disciplinované cvičení a jednání s využitím síly vůle a energie. Hathajóga zahrnuje šest očistných technik, šat krijí neboli šat karem .


Semináře a kurzy meditace


zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga