Dharma

Znamená individuální vnitřní pravidlo , který má být následováno , jestliže  život člověka  má být v souladu s přírodou . Dharma je slovo užívané ve dvou významech – ve významu nauky a ve významu jevů.
Symbol dharmy
Symbol dharmy