křesťanství a esoterika

Gnosticismus


Gnosticismus (z řeckého gnósis, γνώσις poznání) je nábožensko-filozofický směr pozdní antiky, který zažil svůj největší rozmach v 1.-3. století našeho letopočtu. Charakteristické je pro něj odmítání hmotného světa, přesvědčení o spásné roli poznání a víra v božskou jiskru v člověku.


zdroje a doporučené odkazy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gnosticismus