Exorcismu

13.11.2023

Vymítání zlého ducha nebo duchů . Které obvykle provádí zkušený člověk . Před provedením exorcizmu je nutné vyloučit jiné příčiny obtíží postiženého člověka například epilepsii nebo jinou chorobu . Při provádění exorcizmu je nutné dbát aby člověk z kterého se ďábel vymítá mněl po celou  dobu jeho provádění dostatečný přístup k vodě a jídlu .