Pentagram

12.11.2023

První zmínka o pentagramu byla zaznamenána již 4 000 let před Kristem .  

význam pentagramu

Znamení Pythagorovců, žáků filosofa Pythagora, jednalo se o společenství, které pěstovalo specifickou nauku zavedené Pythagorem a náboženské obřady.

Symbolika čísla 5 (penta), které přesahuje sílu čtyř základních živlů, pátým živlem je vesmírná energie (život) nebo také éter. Čísla v závorkách označují síly živlů. Pět je nejsilnější. Živly jsou: voda (5), Země (4), vzduch (3), oheň (2) a vesmírná energie (1). Voda a vzduch mají stejnou sílu.

Každý jeho cíp představuje jedno období života (zrození, zrání, dospělost, stárnutí, smrt).

Symbol Venuše, bohyně matky (planeta Venuše opíše na obloze za osm let pětiúhelník).

Svět byl dříve lidmi rozdělen na dvě poloviny, mužskou a ženskou. Pentagram představuje ženskou polovinu všech věcí - tento koncept náboženství historikové označují jako "posvátné ženství" nebo "velká bohyně".

Šalamounova pečeť související s židovskou kabalou. Mnohdy pentagram v roli pečeti krále Šalomouna vystřídal hexagram, který bývá většinou označován za Davidovu hvězdu.

Jakožto uzavřená forma byl také někdy symbolem Ježíše Krista (pět cípů mohlo symbolizovat pět svatých Kristových ran).

Symbol směrů vpřed, vzad, vlevo, vpravo a vzhůru (podle postavení planet Jupiteru, Merkuru, Marsu, Saturnu a Venuše).

Pentagram otočený vzhůru nohama, čili stojící na jednom cípu a do něj vložená hlava mendského kozla, zpodobněná S. de Guaitou, se nazývá "Bafometova pečeť" a používá se jako symbol satanismu a ďábla. Baphomet je jméno údajné modly templářů a může být odvozeno z řeckého "bafé" a "metis" znamenající "ohnivý křest". Zjev Baphometův je popisován různě, podle protokolů z procesu s templáři to byla lidská hlava s bílým vousem, případně hlava ženy. Jedna z Baphometových soch je instalována v průčelí pařížského kostela Saint-Merri, byla však zhotovena až v 19. století. V téže době ho vyobrazil rakouský hrabě Josef von Hammer-Pürgstall jako hybridní postavu s ženským tělem a mužskou hlavou, v rukou drží slunce a měsíc spojené zlatým řetězem, u nohou je volně položen pentagram. Symbolický význam by mohl znít asi takto: Duch (hlava) v aktivním spojení s hmotným tělem ovládá hvězdné síly neboli astrální oheň. Tento význam však vznikl už při příchodu církve, která se snažila vymýtit pohanské kulty.

Označuje 5 údů člověka: hlava, dvě ruce a dvě nohy.

Pentagram zakreslený v kruhu (pentakl) má ochranný význam.

nabízím Semináře a kurzy