meditační hudba

Slouží k navození stavu meditace mysli .