numerologie jedna

Jednička je číslem nedělitelným vyjadřuje jednotu , tvořivost , individualitu , svébytnost a vlastní vývoj . Dále může symbolizovat osamělost jedničku přisazujeme k nebi  .