Rodonit

Rodonit nám pomáhá spojit různé i protikladné části naší osobnosti .