Rubín

Má v sobě sexuální energii a je spojen se srdcem .