Sodalit

Je spojen s vodním elementem pomáhá nám vyčistit si hlavu .