Tygří oko


Dodává nám odvahu .


Zajímavost

Největší dostupný vzorek minerálu tygří oko je v současné době ve sbírkách Mineralogického muzea Univerzity v Bonnu (SRN). Tento dva metry dlouhý a 150 kg těžký kámen pochází z pohoří Hamersley Range v Západní Austrálii z lokality, kde byly dosud nalezeny nejlepší kusy tohoto minerálu na světě. Vzorek byl vyříznut z pětitunové bloku tygřího oka, který byl v roce 2005 objeven v 2,5 miliardy let staré horninové formaci Marra Mamba . 

zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyg%C5%99%C3%AD_oko