Zoisit

Tento kámen má moc přetvářet negativní energie na energie pozitivní . Dokáže harmonizovat prostor ve kterém je .

Minerál byl původně pojmenován saualpit podle místa, kde byl nalezen v eklogitu. Touto lokalitou byl kamenolom Prickler Halt v oblasti Saualpe v Korutanech. Sigmund Zois svou domněnku, že se jedná o dosud nepopsaný minerál, konzultoval s německými vědci Abraham Gottlob Werner z Freibergu a Martin Heinrich Klaproth  z Berlína. Ti objev potvrdili a  Werner v roce 1805 na Zoisovu počest pojmenoval tento minerál zoisitem .