Aplikace mojí energie na klíčivost semínek

Jeden krát denně jsem přikládal svoje ruce na rostliny vlevo a předával jsem jim svoji energii . Rozdíl v růstu rostlin s moji energii a bez ní můžete posoudit sami .