Spiritualita

11.11.2023

Hermetismus

05.02.2024

Hermetismus, hermetika či hermetická nauka je starověká, až do současné doby živá a ne zcela jednotná duchovně-nauková tradice. Jde o druh esoterismu a současně o filozofický směr. Pozoruhodným znakem hermetismu je jeho náboženská neutralita Jak shrnuje Erik Hornung, je veškerý hermetismus svou povahou tolerantní a prostý jakýchkoli...

Takto jsou označované moudré ženy které žily na kopanicích , uměli léčit a věštit . Já jsem studiem toho to fenoménu strávil spoustu času napsal jsem o něm zde . Tyto ženy sy předávaly tajemství magických rituálů na kopanicích po celá staletí .

Bruno Gröning

15.11.2023

Bruno Gröning byl fenomenální německý duchovní léčitel, který neměl ani lékařské ani teologické vzdělání. Považoval se za Božího vyslance a ve svých vystoupeních vyzýval k "velké proměně" ("Großer Umkehr"). Někteří jej považovali za zázračného doktora .

Hora Kailás

15.11.2023

Hora nebyla zdolaná žádnou horolezeckou výpravou . Má pyramidový tvar .

Ezoterika

15.11.2023

Esoterismus (z řeckého εσωτερικός, esoterikós, "vnitřní", "uzavřený") je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí.

Klinická smrt

13.11.2023

Mezi první studie patří studie Švýcara Heima, který po pádu v Alpách zažil klinickou smrt. Po této tragédii začal sbírat příběhy od lidí, kteří tento zážitek také prožili (lidé zasažení bleskem či elektrickým proudem, postřelení vojáci, rybáři, kteří téměř utonuli). Heimova práce naznačovala fakt, že 95 % případů se navzájem podobalo bez ohledu na...

Aura

13.11.2023

Jedná se o energetický obal nacházejíc se kolem těla člověka . Mohou ji tvořit různé barvy podle duchovní vyzrálosti a celkového psychického stavu . Lidská aura: je energetickým polem obklopujícím tělo . Energie, která tvoří auru nás dělá takovými, jakými jsme, ovšem je ovlivněna i naším okolím, životním stylem a podmínkami. Aura odráží stav našich...

Dharma

13.11.2023

Znamená individuální vnitřní pravidlo , který má být následováno , jestliže život člověka má být v souladu s přírodou . Dharma je slovo užívané ve dvou významech – ve významu nauky a ve významu jevů.

magie zrcadel

13.11.2023

V magii je zrcadlo považováno za tajemný předmět, zpravidla je nositelem nebezpečí pro toho, kdo do něj nahlíží například se věřilo, že člověk, který nahlédne do zrcadla o půlnoci, spatří za svým odrazem ďábla a následkem toho onemocní nebo zemře . Zejména dětem a těhotným ženám se nedoporučovalo nahlížet do zrcadla. Zároveň lze však zrcadlo použít...

Exorcismu

13.11.2023

Vymítání zlého ducha nebo duchů . Které obvykle provádí zkušený člověk . Před provedením exorcizmu je nutné vyloučit jiné příčiny obtíží postiženého člověka například epilepsii nebo jinou chorobu . Při provádění exorcizmu je nutné dbát aby člověk z kterého se ďábel vymítá mněl po celou dobu jeho provádění dostatečný přístup k vodě a jídlu .

Znamená vstoupit do nového stavu vědomí v když člověk toho to stavu dosáhne tak se cítí součástí jsoucna má mnoho zvláštních schopností například schopnost vidět do budoucnosti , léčitelské schopnosti .

Talisman

11.11.2023

Talisman je předmět sloužící k přivolání štěstí a pozitivních energií svému majiteli . Aby byl talisman účinný je většinou nutné aby člověk na kterého má působit pobýval v jeho blízkosti o jak těsnou blízkost se musí jednat záleží na druhu talismanu .

amulet

11.11.2023

Amulet je předmět, který má svou magickou silou chránit svého nositele . Užívání amuletů je založeno na víře v ochrannou moc určitých věcí (například rostlin, kamenů nebo magických znaků). Amulet účinkuje pouze v případě, že jej osoba má neustále při sobě. Od podobně účinkujícího talismanu se liší tím, že má chránit nositele před zlými silami,...

magie kamenů


Význam jednotlivých kamenů a k čemu se požívají .