tarotové karty

11.11.2023

Využití tarotových karet je jeden ze způsobů jak můžeme odhalit střípky budoucnosti . 

Historie tarotu
Původ tarotových karet je doposud velkou záhadou , dalo by se předpokládat že symbolika tarotových karet pochází ze starého egyptka a řecká . Název tarotových karet může souviset s hebrejským slovem Torah ( česky Tóra ) (hebrejsky תורה‎ znamená zákon, učení) . Souviset rovněž může se jménem staroegyptského boha magie Thoth .

zdroje a doporučené odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra 

Rituál na otevření čakr