tarotové karty

Využití tarotových karet je jeden ze způsobů jak můžeme odhalit střípky budoucnosti .  historie tarotu
Původ tarotových karet je doposud velkou záhadou , dalo by se předpokládat že symbolika tarotových karet pochází ze starého egyptka a řecká .  Název tarotových karet může souviset s hebrejským slovem Torah ( česky Tóra )  (hebrejsky תורה‎ znamená zákon, učení) . Souviset rovněž může se jménem staroegyptského boha magie Thoth .
zdroje a  doporučené odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra


Rituál na otevření čakr