Nedostavěný chrám v Panenském Týnci

Nedostavěný chrám Panny Marie je nedostavěná vrcholně gotická stavba s dokončenou barokní zvonicí v Panenském Týnci, jejíž založení inicioval pravděpodobně roku 1316 Plichta ze Žerotína, ale po požáru sousedního kláštera z roku 1382 musela být stavba podle upravených plánů znovu vystavěna. Byla zamýšlena v koncepci trojlodního dvouvěžového klášterního kostela, do dneška se dochovaly pouze kněžiště, a tři klenební pole trojlodí s portálem . Nekoncepční zvonice pochází z pozdější doby. Chrám je součástí komplexu, který je ohroženou nemovitou kulturní památkou.

Podle některých psychotroniků je chrám postaven na silné zóně s pozitivní energií. I kvůli tomu je nejznámější památkou v městečku a ročně ho navštíví stovky lidí, oblíbený je také jako místo svatebních obřadů.

Rozpis omezení vstupu