osada Rolincová

Okolí kolem osady Rolincové je velmi vhodné pro meditaci .  V minulosti se zde nacházelo hradisko a ještě v dávnější minulosti se  tam nacházela pohanská svatyně  . Takže se jedná o místo s velmi magickou minulostí .