pyramida Gunung Padang


Jedná se o podivnou  pyramidu jejíž stáří se nepodařilo dosud přesně prokázat . ( V říjnu 2023 článek Natawidjaja et al., publikovaný v Archaeological Prospection, tvrdil, že Gunung Padang je nejstarší pyramida na světě, která se datuje až do doby před 27 000 lety. V březnu 2024 vydavatel časopisu Archaeological Prospection, Wiley, a redaktoři tento článek stáhli s tím, že: Radiokarbonové datování bylo aplikováno na vzorky půdy, které údajně nebyly spojeny s žádnými artefakty nebo rysy, které by mohly být spolehlivě interpretovány jako antropogenní nebo "uměle vytvořené". ) Nález byl od začátku konzervativní archeologickou komunitou přijat dost pochybovačně . Další informace se dozvíte v filmu .