Posvátná geometrie a význam symbolů

12.11.2023

Posvátnou geometrii dnes najdeme také jako součást mandal .

Mezi vyznavači posvátné geometrie se často mluví o několika geometrických útvarech, vyznačujících se vysokou symetrií, přičemž všechny ze sebe navzájem vyplývají. Od nejjednoduššího lze vyjmenovat:

  • Bod (představuje počátek stvoření, "božskou jednotu", prvotního ducha)
  • Kruh ("rozšíření vědomí do všech směrů")
  • Vesica piscis ("rybí měchýř") - Dvojice protínajících se kružnic se středy na svých obvodech, tzn. že centrála má délku poloměru jedné z nich (symbolizuje první dualitu a první den stvoření).
  • Semeno života - 7 kružnic vzešlých z Vesica piscis tak, že do něj přidáváme další kružnice tak, že jejich středy leží na průsečíku první kružnice a jakékoli další kružnice (Na každou kružnici připadá jeden den stvoření. Ve výsledku tedy Semeno života symbolizuje začátek stvoření - prvních 7 dní.).
  • Květ života - další expanzí (dokreslováním dalších kružnic na všechny průsečíky) vzniká stále větší obrazec. Je-li ohraničen kolem dokola tak, aby kompletních kružnic bylo vidět jen 19, vznikne Květ života. Tento útvar byl nalezen v mnoha kulturách v rámci duchovních praktik, ale i v rámci umění. Např. v Osirisově chrámu v Abydosu v Egyptě nebo v Indii, také v Číně, Izraeli, Japonsku či Mexiku. Podle New Age obsahuje Květ života fundamentální sdělení o povaze prostoru a času a může poskytnout jakési osvícení pro ty, kteří hluboce studovali posvátnou geometrii.
  • Strom života - Spojením středů určitých kružnic vznikne Strom života, který je ústředním mystickým symbolem učení Kabaly.
  • Vejce života - Vybráním 13 středových kruhů Květu života lze získat základ pro 7 kružnic Vejce života, které připomíná embryo ve fázi rozdělení do 8 buněk. Je mu také dáván význam, protože spojením středů kružnic vznikne dvojrozměrnou projekci krychle - jednoho z platónských těles.
  • Ovoce života je dokončením Květu života, tj. dokreslením chybějících kružnic osekaných zmíněným ohraničením a následným vybráním všech dotýkajících se kružnic (kterých je 13), jejichž středy leží na takových přímkách, které dělí 360° na šestiny a protínají se v jednom bodě - středu celého obrazce.
  • Metatronova krychle je dvojrozměrná projekce tělesa, která vznikne vzájemným spojením všech středů kružnic se všemi v Ovoci života.

Pentagram je prastarý předkřesťanský symbol, který má magickou a ochrannou funkci . 

zdroj Posvátná geometrie - Wikipedie (wikipedia.org)

        Pentagram - Wikipedie (wikipedia.org)

Kurz meditace